Bambuk viskoz

Wiskoz mata, ewkalipt, bambuk we beýlekiler ýaly agaçlardan ýasalýar.Bambuk viskozy, bambukyň gaýtadan işlenilişini we işlenip bilinýän mata öwrülmegini hakykatdanam suratlandyrýar.Wizkoza prosesi agaç almagy, bu ýagdaýda bambuk almagy we mata egilmezden ozal birnäçe ädim ätmegi göz öňünde tutýar.

Ilki bilen, bambuk sapaklary gurluşyny döwmäge we ýeňilleşdirmäge kömek etmek üçin çözgütde dik dur.Bambuk pulpasy süzülip, ​​ýuwulmazdan we egilmezden ozal kesiler, garry bolar we bişer.Egrilenden soň, ýüplükler matany - bambuk viskozyny döretmek üçin dokalyp bilner.

Fermuar ýatýan 02

Wizkoza we etrap ikisi hem agaç sellýulozasyndan ýasalýar, sellýuloza ösümlik öýjüklerinden we pagta, bambuk we ş.m. ýaly ösümlik süýümlerinden emele gelýär, şonuň üçin tehniki taýdan etrap we viskoza birmeňzeşdir.

Şeýle-de bolsa, etrap bilen viskozyň arasynda azajyk tapawut bar.Aslynda Rayon ýüpege alternatiw hökmünde işlenip düzüldi we agaç sellýulozasyny ulanýan öndürilen süýümdir.Soň bolsa, bambukyň adaty agaçlara alternatiwa bolup biljekdigi we viskozyň döredilendigi ýüze çykaryldy.


Iş wagty: 20-2023-nji oktýabr
  • sns02
  • sns03
  • sns04
  • sns05